Privacybeleid

Verklaring omtrent gegevensbescherming

 

Kaciko neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en werkt strikt volgens de regels van de wetten met betrekking tot gegevensbescherming. Gegevens van personen worden op deze webpagina alleen verzameld voor zover technisch noodzakelijk. De verzamelde gegevens worden in geen geval verkocht of om andere redenen doorgegeven aan derden.

De volgende verklaring geeft een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welke soort gegevens voor welk doeleinde worden verzameld.

Internetpagina’s waarvoor deze verklaring omtrent gegevensbescherming geldt

Deze verklaring omtrent gegevensbescherming geldt voor alle door Kaciko en haar dochterondernemingen geëxploiteerde websites en domeinen.

Gegevensverwerking op deze internetpagina

Kaciko verzamelt en bewaart automatisch in haar server log files informatie, die uw browser naar ons verzendt. 
Dit betreft:

  • Browsertype/-versie
  • Het gebruikte besturingssysteem 
  • Referrer URL (de voorafgaand bezochte pagina) 
  • Hostnaam van de computer die toegang zoekt (IP-adres) 
  • Tijdstip van de serveraanvraag 

Deze gegevens kunnen door Kaciko niet aan bepaalde personen worden toegekend. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen, de gegevens worden bovendien na een statistische analyse gewist. Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt.

Gegevens van kinderen en jongeren

Kinderen onder de 18 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of voogden geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Door ons worden bewust geen persoonlijke gegevens van kinderen en jongeren gevraagd, verzameld of aan derden doorgegeven.

Cookies

De internetpagina’s maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Deze worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en betrouwbaarder te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘session-cookies’. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Cookies brengen geen schade toe op uw computer en bevatten geen virussen. De cookies maken herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met de etracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem samengevoegd. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met effect voor de toekomst bezwaar worden gemaakt.

Nieuwsbrief

Voor de ontvangst van de op de website aangeboden nieuwsbrief is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Hiervoor hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig en informatie op grond waarvan wij kunnen controleren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent resp. dat de eigenaar hiervan akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet verzameld.
Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, van het e-mailadres en het gebruik hiervan om de nieuwsbrief te verzenden, kunt u te allen tijde weer intrekken.

Gebruik van uw gegevens

Uw gegevens worden uitsluitend verzameld om u een verbeterde service te kunnen bieden. Wij gebruiken uw gegevens in het bijzonder om uw transacties te ondersteunen, met u te communiceren, service en ondersteuning te bieden, u over aanbiedingen en diensten te informeren. 
Creditcardgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van betalingsprocessen en ter voorkoming van oplichting. Vertrouwelijke persoonlijke gegevens worden uitsluitend ter vereenvoudiging van de kredietafhandeling met onze financiële partners gebruikt en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming aan hen doorgegeven.
Om uw interactie met Kaciko eenvormiger en persoonlijker te kunnen maken, worden de gegevens die via een Kaciko-service worden geregistreerd, in sommige gevallen gecombineerd met de gegevens die door andere Kaciko-services zijn verzameld.

Overdracht aan derden

Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven om een dienst of overeenkomst te kunnen uitvoeren. Overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de autoriteiten worden alleen geïnformeerd in het kader van de wettelijke informatieplicht of op grond van gerechtelijke uitspraken.
In afzonderlijke gevallen mogen wij op verzoek van de desbetreffende instanties inlichtingen over deze gegevens verstrekken. Voorwaarde hiervoor is dat de gegevens noodzakelijk zijn voor doeleinden van strafvervolging, het afwenden van gevaren, het uitvoeren van de wettelijke taken van de (militaire) veiligheidsdiensten of voor het handhaven van de rechten met betrekking tot intellectueel eigendom.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben omvangrijke technische en bedrijfsmatige veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang en misbruik te beschermen. Onze veiligheidsprocedures dienen als bescherming tegen beschadigingen, vernietiging of ongeoorloofde toegang. Deze maatregelen worden regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de technologische ontwikkelingen.

Links

Deze webpagina beschikt over links naar andere externe pagina’s. Als u op deze links klikt, wordt het IP-adres in de meeste gevallen ook in het protocol van deze webpagina’s weergegeven. Deze verklaring omtrent gegevensbescherming geldt echter alleen voor kaciko.nl en niet voor webpagina’s van derden.

Recht op informatie

U hebt te allen tijde het recht op informatie over de gegevens die met betrekking tot uw persoon zijn opgeslagen, hun herkomst en ontvanger en het doel van de opslag. Informatie over de opgeslagen gegevens wordt verstrekt door onze afdeling voor gegevensbescherming.

Verwijdering

Nadat de overeenkomst volledig is afgehandeld en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke voorschriften worden uw persoonlijke gegevens gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van de gegevens.

Nadere informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen wij u altijd rekenschap geven met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.